کوی دانش - kooy

پیشرفت های جدید در درمان سرطان روده بزرگ

پیشرفت های جدید در درمان سرطان روده بزرگ
16 تیر
14:30 1394
معلوم شده است در بیمارانی که دچار سرطان روده بزرگ از نوع متاستاتیک (1) هستند (از نوع سرطانی که در ژن های مربوطه جهشی ایجاد نمی کند)، ادامه درمان توسط گیرنده عامل رشد آنتی اپیدرمال (EGFR) به طور چشمگیری در آنها مؤثر است و این پس از پیشرفتِ پس از شیمی درمانی مرحله اول و نیز پادتن ضدّ EGFR می باشد. اینها نتایجی می باشد که در هفدهمین کنگره جهانی سرطان دستگاه گوارش در شهر بارسلون واقع در اسپانیا اعلام شده است.

یکی از اساتید ایتالیایی حاضر در این کنفرانس، نتایج مربوط به تأثیر (cetuximab (2 بعلاوه شیمی درمانی FOLFOX را که به عنوان شیمی درمانی مرحله دوم است، برای بیمارانی ارائه داد که دچار سرطان روده بزرگ از نوع متاستاتیک (mCRC) هستند، یک بیماری که پس از شیمی درمانی FOLFOX و cetuximab پیشرفت کرده است.

CAPRI-GOIM یک آزمایش فاز دوی آکادمیک غیر انتفاعی است که برای انجام آن از 340 بیمار ثبت نام شده است که طبق تشخیص آزمایشگاه پاتولوژی ملکولی، دچار mCRC و نیز دچار دو نوع تومور تهاجمی هستند. همه این بیماران، شیمی درمانی مرحله اول از نوع FOLFIRI بعلاوه cetuximab را تا مرحله پیشرفت بیماری یا سمّی بودن غیر قابل پذیرش انجام دادند.

پس از مداوای مرحله اول، بیمارانی که دچار پیشرفت بیماری هستند، به صورت تصادفی، مداوای مرحله دوم را به صورت FOLFOX بعلاوه cetuximab (Arm A; n= 74) یا فقط FOLFOX (Arm B; n=79) دریافت کردند. نقطه پایانی کار مطالعاتی عبارت بود از: بقاء بدون پیشرفت بیماری (PFS) و نقاط ثانویه به عنوان بقاء به طور کلی (OS)، سرعت واکنش در برابر مداوا و نیز ایمنی.

آنالیز کلی این داده ها برای درمان افراد، مزیتی را از بابت PFS نشان داد که از دید آماری چندان چشمگیر نبود. میانه PFS به میزان 6.4 ماه در FOLFOX بعلاوه بازوی A از cetuximab بود، در صورتی که در بازوی B از FOLFOX به میزان 4.5 ماه بود.

«بنابر این ما در جستجوی مشخصه هایی از بیمار بودیم که به حساب این نتیجه به شمار آیند. ترتیب گذاری نسل بعدی (NGS) مربوط به ژن های ذینفع، بر روی نمونه های آرشیویِ بافت انجام شد، ژن هایی که از تومورهای مقدماتی بیماران به دست آمده بودند».

پژوهشگران از پنل AmpliSeqTM مربوط به سرطان روده بزرگ و ریه استفاده کردند که شامل 500 جهش کانونی در 22 ژن بود. آنها برای این کار از نرم افزار رپُرتر نیز کمک گرفتند. NGS در 117 بیمار (76.5%) میسر شد و آشکار شد که 66 بیمار دچار تومور تهاجمیِ "all RAS" بودند که این جهشی را در ژن های مربوطه به همراه نداشت. 51 بیمار دچار تومورهایی بودند که حداقل در یکی از این ژن ها به یک جهش ژنی پناه آورده بودند.

دو دسته متمایز از بیماران شناسایی شدند

«مهمترین موضوعی که ما متوجه شدیم این بود که هنگامی که بیماران را از نظر ژن های مربوطه در نظر می گرفتیم، می توانستیم دو دسته متمایز از بیماران داشته باشیم: یکی از این دو دسته دارای تومور چندتایی تهاجمی بودند و از بابت همه 4 ژن مربوطه نرمال بودند و در دسته دیگر از بیماران، حداقل یکی از این ژن ها جهش یافته بود. در بیمارانی که حداقل یکی از این ژن ها دچار جهش شده بود، یک اثر دردناک ناشی از FOLFOX بعلاوه cetuximab در زنده ماندن به صورت بدون پیشرفت بیماری مؤثر بود و نیز به صورت سرعت واکنش به مداوا و بقاء به صورت کلی وجود داشت.

از آنجایی که دسته بیمارانِ بدون جهش ژنی و با تومورهای مهاجم چهارگانه، PFS ماندگاری را از خود نشان داد و در آنها OS و سرعت واکنش به مداوا در برابر cetuximab/FOLFOX مرحله دوم بهبود یافت، پس این مداوا بر روی بیمارانی که دچار جهش هایی در مسیر EGFR بودند، اثری معکوس داشت. Cetuximab/FOLFOX ثابت کرد که PFS طولانی تری در بیمارانِ دچار تومورهای مهاجم چهارگانه وجود دارد، در حالی که PFS میانه در بازوی A تقریباً نیمی از بازوی B در بیمارانی بود که در یکی از ژن های وابسته به 4 EGFR آنها جهش وجود داشت.

FOLFOX مرحله دوم بعلاوه cetuximab، یک پیشرفت عملی در بیمارانی است که دچار سرطان روده بزرگ از نوع متاستاتیک و نیز یک تومور وابسته به EGFR هستند

«یکی از نتایج مهم این کار مطالعاتی آنست که بیماران دچار تومورهای چندتایی مهاجم، بیشتر احتمال داشت که از نوع وابسته به EGFR باشند. در واقع هنگامی که این بیماران با cetuximab و شیمی درمانی مورد مداوا قرار می گرفتند، نسبت به حالتی که فقط با شیمی درمانی مداوا می شدند، بقاء بدون پیشرفت بیماری را به صورت بهتری داشتند».

«این استنباط جدیدی است مبنی بر آنکه چگونه می توان گروهی از بیماران را انتخاب کرد که ژن های مربوطه KRAS ،NRAS ،BRAF و PIK3CA در آنها از نوع تهاجمی هستند و می توان آنها را با همان پادتن آنتی EGFR و تغییراتی در شیمی درمانیِ متعاقب پیشرفتِ بیماری درمان کرد. با آنالیز مداوا معلوم شد که این مداوا منفعت خاصی ندارد ولی در هنگام بهره گیری از این روش، بیماران دچار جهش ژنی نشدند».

نتیجه گیری

«این نخستین پژوهشی است که برای ارزیابی cetuximab به عنوان مرحله نخست شیمی درمانی پس از پیشرفت بیماری در بیماران به کار می رود، این در بیمارانی است دچار سرطان روده بزرگ از نوع متاستاتیک در فاز تصادفی 2 از بررسی هستند. نتایج بررسی این موضوع را مطرح می کنند که تومورهای همراه با ژن های چندتایی مهاجم KRAS ،NRAS ،BRAF و PIK3CA احتمال دارد که از شیمی درمانی بعلاوه cetuximab منتفع شوند. همچنین این نتایج نشان می دهند که بقاء بدون پیشرفت بیماری، سرعت واکنش به مداوا و بقاء به طور کلی، نسبت به مداوای صرفاً با شیمی درمانی بیشتر است"

.................................................................................................................................................

(1) متاستاتیک (metastatic)- در صورت سرایت سرطان از عضوی مثلاً پستان به عضو دیگری مثلاً ریه، سرطانی که در ریه ایجاد شده است، سرطان ریه نیست بلکه سرطان متاستاتیک نامیده می شود.

(2) cetuximab یک مهار کننده مربوط به گیرنده عامل رشدِ اپیدرمال (لایه بیرونی محافظِ پوست) است که برای درمان سرطان روده بزرگ از نوع متاستاتیک و نیز برخی از انواع دیگر سرطان ها به کار می رود.

کلمات کلیدی

اشتراک

درباره نویسنده

ابراهیم یگانه

ابراهیم یگانه

با درودهای گرم به همه.

 

*  تحصيلات: لیسانس الكترونيك

*  تاریخ تولد: 1342

*  سابقه کار ترجمه (به جز سایت کوی دانش): همکاری با دارالترجمه ها، شرکت ها و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف، ترجمه چندین سایت (سایت آمریکایی سرطان، ...)

*  پیشینه شغلی در سایر زمینه ها: مهندس بازنشسته ایران خودرو با تجربه علمی و عملی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی (برق، آب، گاز، هوای فشرده) در صنایع و در محیط های خانگی.

شما اولین نفری باشید که برای این خبر نظر میدهد
تصویر امنیتیعبارت در تصویر را وارد کنید


کشف راهی برای حذف مقاومت در برابر آنتی بیوتیک در باکتری ها

کشف راهی برای حذف مقاومت در برابر آنتی بیوتیک در باکتری ها

در حال حاضر، باکتریِ مقاوم در برابر آنتی بیوتیک (MRSA) در طول سال باعث مرگ هفتصد هزار نفر می شود. دانشمندان نگران این موضوع هستند که این آمار در سال 2050 به رقم هولناک ده میلیون نفر در سال برسد. در این بین دانشجویی 25 ساله از دانشگاه ملبورن بنام خانم «شو لام» باور دارد که راه حل را یافته است. او توانست راهی را کشف کند که مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها در باکتری ها را از بین ببرد و اینکار را بدون استفاده از آنتی بیوتیک ها انجام داده است. وی با موفقیت کامل یک مشکل بزرگ در تست های آزمایشگاهی را با استفاده از یک «پلیمرِ ستاره ای شکل» که باعث شکاف در سلولها می شود، برطرف کرده است. برای بررسی بیشتر با کوی دانش همراه باشید...

مطالعه متن کامل
گرافن سه بعدی با کاربردهای زیستی

گرافن سه بعدی با کاربردهای زیستی

تصور کنید که ایمپلنتهای استخوانی آینده از ذرات ریزی از گرافن که با هم جوش خورده اند و به ماده ای جامد تبدیل شده اند، ساخته شوند! این مهم بر اساس مطالعه ای که توسط دانشمندان دانشگاه رایس انجام گرفته امکانپذیر است. برای بررسی بیشتر با کوی دانش همراه باشید...

مطالعه متن کامل
خطر رژیمهای غذایی ناسالم در طول بارداری بر جنین

خطر رژیمهای غذایی ناسالم در طول بارداری بر جنین

تحقیق جدیدی که مسئولیت آنرا دانشمندان کینگ کالج لندن و دانشگاه بریستول برعهده داشتند مشخص کرد که رژیمهای پرچرب و پرقند در طول بارداری با بروز علائم اختلال کم توجهی (ADHD) در کودکان مرتبط است. این مطالعه در ژورنال Child Psychology and Psychiatry منتشر گردیده و اولین مطالعه در نوع خود است که بیان می کند مشکلات رفتاری کودک و همچنین اختلال کم توجهی و بیش فعالی بخاطر تاثیر مستقیم رژیم غذایی ناسالم مادر مخصوصاً در زمان بارداری است. برای بررسی بیشتر با کوی دانش همراه باشید...

مطالعه متن کامل
ساخت رگهای خونی جدید با یک ژل تزریقی

ساخت رگهای خونی جدید با یک ژل تزریقی

محققان موفق شدند طی یک درمانِ آزمایشی در موشهای مبتلا به دیابت، رگهای جدیدی را تولید کنند. این درمان در نهایت می تواند به افرادی که به بیماریهای عروقی مبتلا هستند، امیدهای تازه ای بدهد. برای بررسی بیشتر با کوی دانش همراه شوید...

مطالعه متن کامل
صبحانه، نهار وشام در یک بطری!

صبحانه، نهار وشام در یک بطری!

سویلنت 2 هم صبحانه است، هم نهار و هم شام، آنهم بصورت یک نوشیدنی. «سویلنت کافی اِست» برای تامین کافئین و داشتن طعم شکلات، در خودش کمی قهوه دارد. 20 درصد از آنرا ماکروناترینت تشکیل شده تا مواد مغذی روزانه شما را تامین کند. همچنین با اضافه کردن روغنهای موجود در برگه هلو، عصاره های سویا و آمینو اسیدهای موجود در چای سبز در نهایت معجونی برای صبحانه شما آماده می کند که با انرژی فوق العاده صبح خود را آغاز کنید.

مطالعه متن کامل
سیستم جذب مجدد، میزان مواجه افراد را با جیوه ِحاصل از روند خالص سازی طلا کم می کند

سیستم جذب مجدد، میزان مواجه افراد را با جیوه ِحاصل از روند خالص سازی طلا کم می کند

MGS حدود 500 دلار قیمت دارد طبق ادعای شورای جهانی طلا، از ابتدای تاریخ بشریت تا امروز 1954300 تن طلا (معادل 177200 تن هزار کیلویی) از زمین استخراج شده است.

مطالعه متن کامل
استفاده خارق العاده دانشمندان از نور

استفاده خارق العاده دانشمندان از نور

آیا می توانید روزی را تصور کنید که کامپیوتر، تلویزیون و گوشی هوشمند شما، برای پردازش داده ها، به جای استفاده از جریان الکتریکی، از امواج نور استفاده کنند؟ این باعث شود که این دستگاه ها به واسطه مصرف کمتر توان و همچنین تولید کمتر گرما، تبدیل به ابزارهایی سریعتر، ارزان تر و پایدار تر شوند. این تنها یک احتمال است که ممکن است یک روز در نتیجه همکاری های تحقیقاتی بین المللی که به بررسی چگونگی بهبود عملکرد دستگاه های پلاسمونی می پردازند، حاصل شود. انجام آزمایشات بر روی نور با استفاده از فناوری های کوچک می تواند منافعی را برای پیشرفت هر دستگاهی، از تلویزیون گرفته تا میکروسکوپ به بار آورد.

مطالعه متن کامل
بقایای نئاندرتال بیشتری در غار کردستان عراق یافت شد

بقایای نئاندرتال بیشتری در غار کردستان عراق یافت شد

پژوهشگران بتازگی بقایای فسیل شده نئاندرتال ها را در غار «شانه در» کردستان کشف کردند

مطالعه متن کامل
جلیقه‌ای برای ناشنوایان که گفتار را تبدیل به ارتعاشات قابل تفسیر می‌کند.

جلیقه‌ای برای ناشنوایان که گفتار را تبدیل به ارتعاشات قابل تفسیر می‌کند.

این جلیقه ( مبدل فوق‌العاده حسی و متحرک) صدای گفتار را ضبط و آنها را به ارتعاشاتی تبدیل می‌کند که ناشنوایان می‌توانند آنها را احساس و تفسیر کنند.

مطالعه متن کامل
هزار سال انتشار گاز متان، بعد از عقب رفتن یخ ها

هزار سال انتشار گاز متان، بعد از عقب رفتن یخ ها

بنا به نتایج بدست آمده طی یک مطالعه راهگشای جدید، بدنبال عقب رفتن صفحه یخی دریای بارنتس به مدت هزار سال گاز متان از بستر دریا تراوش می شده است. دانشمندان موفق شدند با تاریخ گذاری پوسته های کربناتی همانند آنهایی که در گوشه بالا سمت راست مشاهده می شود، رویداد تراوش طولانی مدت گاز متان را در دریای بارنتس شناسایی کنند.

مطالعه متن کامل