کوی دانش - kooy

در مفاهیم تغییرات اقلیمی، دیرباوری عمومی، فراتر از حد تصور ماست.

در مفاهیم تغییرات اقلیمی، دیرباوری عمومی، فراتر از حد تصور ماست.
20 خرداد
22:15 1394
پژوهشگران دانشگاه برگن نروژ، با استفاده از یک روش جدید، از طیف وسیعی از مردم نروژ در مورد "تغییرات اقلیمی" سؤال کرده اند.پاسخ های داده شده، در خور توجه اند.از حدود 2000 نفر از اهالی نروژ خواسته شد، بگویند زمانی که اصطلاح "تغییرات اقلیمی" را می بینند یا می شنوند، چه چیزی به ذهنشان خطور می کند. در این پژوهش هیچ پاسخِ از پیش تعیین شده ای وجود نداشت که سؤال شونده، گزینه ای را با بیشترین نزدیکی با آن چه در ذهنش است، انتخاب کند. بر عکس از آنان خواسته شد در مورد تغییرات اقلیمی از "اصطلاحات و واژگان خودشان" سود بجویند. پاسخ های داده شده، دیدگاه جدیدی از اندیشه و دانش افراد عادی نروژ در مورد تغییرات اقلیمی فراهم می آورد.

Ende Tvinnereim پژوهشگر مرکز رُککان دانشگاه برگن نروژ در این باره می گوید: "روشی که ما بر اساس آن سؤالات را طراحی کرده بودیم، طوری بود که پاسخ دهندگان تفاوت های ظریفی در پاسخ داشته باشند. برای مثال ما میدانستیم که برای بسیاری از مردم نقش انسان در تغییرات اقلیمی به هر صورت، و به خصوص زمانی که خواستیم آن را با واژگان خودشان بیان کنند، دیرباوری یا مشروط دانستن آن مشاهده شد. با این رویکرد مشخص شد، بیشتر مردم دیدگاه دو پهلوتری نسبت به این مسئله، حتی بیش از آن که تصور میکردیم، دارند."

تحلیل زبانی و اصطلاحات

پاسخ دهندگان از شهروندان نروژ انتخاب شده و پژوهش بخشی از پروژه LINGCLIM دانشگاه برگن نروژ بوده است. این پروژه به دنبال زبانی است که در غالب بحث های مربوط به "تغییرات اقلیمی" مورد استفاده قرار می گیرد. این پروژه نخستین بار به صورت آنلاین و در سال 2013 شروع شد و با توجه به هزینه های کمتری که داشت، داده های زیاد و ارزشمند و متنوعی جمع آوری کرده است.

نتایج این پژوهش در نشریه "Nature Climate Change" به چاپ رسیده است. عموما پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی بسیار اندکی موفق می شوند در این نشریه، مقاله به چاپ برسانند. با این حال، پژوهش Tvinnereim و پرفسور Kjersti Fløttum توجه بسیار زیادی به خودش جلب کرده است. پژوهشگران پاسخ ها را در چهار بخش مختلف با استفاده از مدل موضوعی تحلیل ساختاری نوشته (STM) تقسیم بندی کرده اند. چهار بخش اصلی غالب در تفکر نروژی ها از تغییرات اقلیمی به ترتیب زیر است:

  1. آب و هوا و یخ : در این بخش، بیشتر پاسخ دهندگان روی تبعات فیزیکی تغییرات اقلیمی همانند آب و هوای ناپایدار و یا ذوب یخ ها، متمرکز بوده اند.
  2. آینده و تبعات انسانی: برای مثال، ریسک ها و چالش هایی که فرزندان و نوه هایشان را تهدید می کند.

  3. منابع مالی و مصرفی: این گروه بر تأثیرات منفی این پدیده بر جامعه مصرف کننده و نیاز کمک به کشورهای فقیر، تبعات سیاسی و انگیزه های اقتصادی پشت پرده سیاست های اقلیمی معتقد بودند.
  4. علت های تغییرات اقلیمی: دلیل عمده تغییرات اقلیمی چیست؟ "فعالیت های انسانی"

دیدگاه های متعادلی که باور داشتند خود طبیعت[1] و فعالیت های بشری هر دو با هم دست اندرکار به وجود آمدن تغییرات اقلیمی هستند.

گروه مجزایی هم وجود داشتند که پاسخ هایشان در ترکیبی از این 4 گزینه یا همه آن ها قرار می گرفت. پژوهشگران بیشتر پاسخ ها را در بخش اول یعنی "آب وهوا و یخ" جای داده اند. جایگاه دوم متعلق به "آینده و تبعات آن" و سپس "منابع مالی و مصرفی" و در نهایت بخش "علت ها" قرار گرفتند.

تفاوت های جنسیتی

بیشتر افرادی که این قضیه را در بخش آب و هوا و یخ قرار دادند، زن بودند. در سایر بخش ها، تفاوت محسوسی در پاسخ های دو جنس مشاهده نشد. هم چنین تفاوت قابل مشاهده ای میان پاسخ های مردمی با سطح و نوع تحصیلات متفاوت وجود نداشت.

توینریم معتقد است: "پژوهش های پیشین نشان میداد مردمی که سطح تحصیلات پایین تری دارند، در مورد تغییرات اقلیمی، از مردمی که سطح تحصیلاتشان بالاتر است، دیرباور ترند. در این پژوهش چنین موردی مشاهده نشد. تأثیر تحصیلات بر آنچه مردم سؤال شونده مهم قلمداد کرده اند، ناچیز است."

تفاوت های محسوس مربوط به سن

جنبه مهم دیگری که در این پژوهش به آن پی بردیم، تفاوت های عمده در "سن" پاسخ دهندگان بود. هر چقدر سن پاسخ دهنده بالاتر بود، در مورد تبعات آینده تغییرات اقلیمی کمتر می اندیشید و بر عکس، پاسخ دهندگان جوان تر، نگرانی عمده شان از "تبعات آینده تغییرات اقلیمی" بود. توینریم می گوید: بیشتر پاسخ دهندگان پیرتر، روی جنبه های آب و هوایی و یخ متمرکز شدند، شاید به این دلیل که علم اقلیم شناسی، در گذشته بیشتر روی جنبه های فیزیکی تغییرات اقلیمی متمرکز بوده است، در حالی که مفهوم روز تغییرات اقلیمی، راهکارها و تبعات آینده آن است. دلیل عمده دیگری که برای این امر میتوان برشمرد، روزهای کمتر باقیمانده افراد مسن تر باشد که آن ها را نسبت به آینده، تنها زمانی که بخواهند به فرزندان و نسل های بعدیشان بیندیشند، چندان نگران نکند.

پرفسور Kjersti Fløttum از دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگن معتقد است: "با دیدگاه و رویکرد پروژه LINGCLIM این پژوهش تصویر زنده ای از تنوع نظرات و آرای عمومی مردم درباره تغییرات اقلیمی فراهم آورده است. این پژوهش به روشنی نشانگر تأثیر گذاری زبان بحث و گفتگو درباره تغییرات اقلیمی بر حوزه عمومی و تفسیر و بازتولید حوزه عمومی از این زبان خاص در نروژ است. نتایج این پژوهش پایگاه داده خوبی برای ما فراهم کرده است که برای اتخاذ تصمیم های مرتبط با این حوزه ضروری بودند."

سؤالات جدیدتر

پژوهشگران اکنون در صدد اند همین روش را برای دریافت معلومات و دانسته های عمیق تر از تفکر و اعتقاد واقعی مردم در مورد تغییرات اقلیمی به کار گیرند.

پرفسور Fløttum معتقد است: "استفاده از این روش برای کشف دیدگاه های جدید در کشورهای دیگر، بسیار جالب و شایان توجه است. برای من به عنوان یک زبان شناس، تحلیل مواد خامی که میتوان در عمق وسیع تری به کار بست تا تغییرات و گوناگونی های بیشتری در پاسخ های آزادانه تر از پاسخ دهندگان کشف کرد، بسیار جالب توجه تر است. به نظر می رسد تغییرات اقلیمی با همه موارد تفکری مردم، از تغییرات فیزیکی گرفته تا واقعیت های عقاید ذهنی، ارزش ها و علاقه مندی هایشان هم مرتبط است."


[1] تغییرات اقلیمی تماما به دلیل فعالیت های انسانی نیست. خود طبیعت ساز و کارهای مختلفی برای تغییرات اقلیمی دارد که فعالیت های انسانی به روند آن ها سرعت می بخشد. پدیده هایی مانند انحراف محور زمین از 21 درجه به 25 درجه طی چرخه های 20 هزار ساله، تغییرات مرتبط با محور چرخش زمین در دوره های زمانی 10 هزار ساله و تأثیرات نجومی این پدیده بر تغییرات اقلیمی که همگی در زمین شناسی و دیرینه اقلیم با عنوان "چرخه های میلانکوویچ" شناخته می شوند، عامل مهم تری در تغییرات اقلیمی زمین هستند. تولید گازهای گلخانه ای، از سوی دیگر، تأثیرات این پدیده ها را بیشتر میکند. 

 

کلمات کلیدی

اشتراک

درباره نویسنده

یاور مشیرفر

یاور مشیرفر

Research Assistant on Paleoclimatology, Palaeoecology, Paleoceanography

http://www.pontocaspian.eu/program/project/project-a5

PRIDE "Drivers of Pontocaspian Biodiversity Rise and Demise" by Horizon 2020 EU

Brunel University of London

Contact: Yavar Moshirfar

Linkedin, Twitter, Google + and Skype

 

 

 

 

 

 

شما اولین نفری باشید که برای این خبر نظر میدهد
تصویر امنیتیعبارت در تصویر را وارد کنید


مغز انسان برای حس کردن جهان پیرامونی از محاسبات بهره می گیرد

مغز انسان برای حس کردن جهان پیرامونی از محاسبات بهره می گیرد

شاید باور این موضوع برای افرادی که همیشه با ریاضیات مشکل داشتند سخت باشد که مغز انسان بدون اینکه خودِ فرد متوجه باشد بصورت دائمی مشغول انجام حجم گسترده ای از انواع محاسبات است و اتفاقاً اینکار را بسیار خوب هم انجام می دهد. شاهد این مدعا از دانشگاه پرینستون رسیده است. در یک مطالعه جدید محققان این دانشگاه نشان دادند که چگونه مغز ما انسانها، تمامی داده های بدست آمده از محیط اطراف را که توسط حواس مختلف جمع آوری شده است ترکیب می کند تا به یک ارزیابی نهایی از وضعیت برسد که به اخذ تصمیم ها و نوع رفتارهای ما منجر می شود. این موضوع به اینجا هم ختم نمی شود و اگر در طی این فرآیند داده های جدیدی وارد شوند، مغز انسان با انعطاف پذیری حیرت انگیزی آنها را در محاسبات خود وارد کرده و حتی نتیجه محاسبات را تغییر می دهد. برای بررسی بیشتر این موضوع با کوی دانش همراه باشید...

مطالعه متن کامل
کاربرد گرافن به عنوان میکسر فرکانس

کاربرد گرافن به عنوان میکسر فرکانس

یک پروفسور، یک محقق فوق دکترا و یک دانشجوی ارشد بر روی ترامپولین (تشک پرش) پریدند! جمله فوق یک مزاح نیست بلکه آغازی برای توضیح تحقیقات جدید بر روی ماده شگفت انگیز گرافن است. گروهی به سرپرستی روبرتو د آلبا، دانشجوی ارشد فیزیک و Jeevak Parpia پروفسور و رئیس دپارتمان فیزیک، مقاله ای در Nature Nanotechnology راجع به کاربردهای دیگر برای این ماده روان، بسیار قوی و بسیار سبک منتشر کرده اند. در این تحقیق قابلیت استفاده از «تنش گرافن» بعنوان نوعی واسطه بین حالت های ارتعاشی که اجازه انتقال مستقیم انرژی از یک فرکانس به فرکانس دیگر را می دهد، نمایش داده شده است. برای بررسی بیشتر با کوی دانش همراه شوید...

مطالعه متن کامل
اولین شواهد از همنوع خواری نئاندرتال ها در شمال اروپا

اولین شواهد از همنوع خواری نئاندرتال ها در شمال اروپا

وجود آثار و بقایای نئاندرتال ها در مناطقی که در بالای عرض 50 درجه شمالی قرار داشته باشند بسیار کم است و تا کنون نیز فقط در دو نقطه این شواهد بدست آمده است. یکی در منطقه فلدهافر آلمان و دیگری در اسپای بلژیک. مطالعه جدیدی که توسط دکتر هلن راجیر با همکاری آسیر گومژ اولیوینسا از UPV/EHU انجام گرفت باعث کشف بیشترین تعدادِ بقایای کشف شده از نئاندرتال ها در مناطق شمالی اروپا شد. در این مجموعه 5 تایی، بقایای اسکلتی 4 نوجوان (بالغ) و یک کودک به چشم می خورد که در منطقه Troisième caverne در گویت بلژیک کشف شده اند.

مطالعه متن کامل
تعیین محدودیت های موجود برای ساخت شنل نامرئی

تعیین محدودیت های موجود برای ساخت شنل نامرئی

محققانی از دانشگاه تگزاس در آوستین توانستند محدودیتهای اساسی بر سر عملکرد «شنل نامرئی کننده» را تعیین کنند. این شنل یک فناوری است که اجازه نامرئی شدن ویا تشخیص داده نشدن را به جسمِ درونش در برابر امواج رادیویی، امواج مایکروویو، نور مادون قرمز و نور مرئی می دهد. نظریه محققان تاکید می کند که استفاده از شنل برای پنهان کردن شیء درونش در مقابل یک موج خاص قابل انجام است لیکن پنهان کردن آن در برابر یک محیط پرنور (چراغانی) با طول موجهای مختلف بسیار سخت تر می شود که در این حالت تغییر اندازه شیء باعث تغییر فاکتورها و مشکلات بیشتر هم خواهد شد. برای بررسی بیشتر با کوی دانش همراه شوید...

مطالعه متن کامل
در هنگام انقراض دایناسورها، پستانداران نیز تقریباً محو شدند

در هنگام انقراض دایناسورها، پستانداران نیز تقریباً محو شدند

بیش از نود درصد از انواع گونه های پستانداران در دوره کرتاسه (66 میلیون سال پیش) توسط همان دلایلی که دایناسورها را ازبین برد، از بین رفتند. این میزان بسیار بیشتر از آن بود که پیش از این تصور می شد. مطالعه ای که توسط محققان مرکز میلنر در دانشگاه بَث انجام شد و در نشریه Evolutionary Biology نیز منتشر گردید، مطرح می کند که همه انواع شناخته شده پستانداران که در انتهای دوره کرتاسه در آمریکای شمالی می زیسته اند، از بین رفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این میزان معادل 93 درصد از انواع موجود در این دوره بوده است. این مطالعه همچنین بیان می کند که این انقراض، بسیار سریعتر از آنچه تصور می شد انجام گرفته است. برای بررسی بیشتر با کوی دانش همراه شوید...

مطالعه متن کامل
موفقیت چشمگیر فتوسنتز مصنوعی: تبدیل دی اکسید کربن به پلاستیک و سوخت زیستی

موفقیت چشمگیر فتوسنتز مصنوعی: تبدیل دی اکسید کربن به پلاستیک و سوخت زیستی

دانشمندان آزمایشگاه ملی لاورنس برکلی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا، یک سیستم دوگانه متشکل از باکتری ها و نانو سیم های نیمه هادی برای شبیه سازی فتوسنتز در ابعاد بسیار ریز ایجاد کرده اند. به زعم پژوهشگران، این دستگاه همه کاره که ورودی آن آب، نور خورشید و گاز دی اکسید کربن است، خروجی بسیار پربازدهی داشته است. خروجی این دستگاه شامل واحدهای ساختاری پلاستیک زیست تجزیه پذیر، انواع دارو و حتی سوخت زیستی است.

مطالعه متن کامل
نکته بهداشتی: کاهش درد گردن در شب

نکته بهداشتی: کاهش درد گردن در شب

اگر بیشتر روزها با درد گردن بیدار می شوید، چند روش برای کاهش این درد وجود دارد.

مطالعه متن کامل
لامپ light well روشنایی با طعم گیاهان زیبا

لامپ light well روشنایی با طعم گیاهان زیبا

object interface، استودیو طراحی متعلق به رایان تیلور که در تورنتو مستقر می باشد، لامپی به نام "well light" را طراحی کرده است. نام این لامپ از دیفیوزر (منتشرکننده) well glass و شکل قرص مانندش وام گرفته شده است.

مطالعه متن کامل
دانشمندان و شاخصی برای شیزوفرنیا یا جنون

دانشمندان و شاخصی برای شیزوفرنیا یا جنون

در پژوهش قبلی محققین دانشگاه یال دریافتند جنون با تغییرات قابل توجهی مابین تالاموس و کرتکس قدامی ارتباط دارد. تالاموس سیستم اصلی ارسال در مغز است و کرتکس قدامی دارای درجات بالای تفکر است. در مطالعه جدید محققین دریافتند این تغییرات قبل از جنون ظاهر شده و نوعی بیماری ذهنی جدی تشخیص داده می شوند. یافته ها توصیه می کند شاخص بالقوه برای این بیماری روی یک درصد از مردم سرتاسر جهان تاثیر دارد.

مطالعه متن کامل
ویش بون، حرارت سنج هوشمندی که درجه حرارت را بدون نیاز به لمس بدن می گیرد

ویش بون، حرارت سنج هوشمندی که درجه حرارت را بدون نیاز به لمس بدن می گیرد

برای گرفتن حرارت بدن کودکان راه های زیادی هست، اما نکته مشترک همه روش ها اینست که باید بدن کودک را لمس کنید و بعضی از روش ها هم نسبت به بقیه ناخوشایند هستند. حال حرارت سنج هوشمند جدیدی عرضه شده است که خوانش دقیقی را از حرارت پیشانی کودک ارائه می دهد، بدون اینکه حتی نیازی به لمس وی باشد.

مطالعه متن کامل